Villkor

Välkommen till ice-casino-se.top! Dessa användarvillkor (”villkoren”) reglerar din användning av webbplatsen ice-casino-se.top och tjänsterna som erbjuds där. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa dessa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter eventuella ändringar samtycker du till de reviderade villkoren.

Användning av våra tjänster

Våra tjänster är avsedda för personer över 18 år. Genom att använda våra tjänster intygar du att du är minst 18 år.

Du förbinder dig att använda våra tjänster enligt gällande lagar och bestämmelser. Du samtycker till att inte använda våra tjänster för olagliga eller otillåtna ändamål.

  • Du får inte använda våra tjänster för att sprida skadlig kod, virus eller något annat skadligt material.
  • Du får inte använda våra tjänster för att trakassera, hota eller skada andra användare.
  • Du får inte omintetgöra eller störa våra tjänster eller deras funktionalitet.
  • Du ansvarar för att använda ditt konto och lösenord på ett säkert sätt och för säkerheten för ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller begränsa din tillgång till våra tjänster vid brott mot dessa villkor eller om vi anser att det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, varumärken och logotyper, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av oss eller våra licensgivare.

Du får inte kopiera, distribuera, ändra eller använda något av webbplatsens innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen, men vi garanterar inte dess riktighet, fullständighet eller lämplighet för något särskilt ändamål.

  • Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i webbplatsens innehåll.
  • Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som orsakas av din användning av webbplatsen eller dess innehåll.
  • Vi ansvarar inte för eventuella störningar eller avbrott i tillgången till webbplatsen.

Du använder webbplatsen på egen risk. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår i samband med din användning av webbplatsen.

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på .